Закупки товаров для нужд Компании

Полный перечень товаров, место поставки, подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Требуемый срок поставки товара – согласно условиям тендерной документации.

Пакет тендерной документации можно получить ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в срок до 12-00 часов 23 сентября 2010 года, включительно, по адресу г. Актобе, ул. А. Молдагуловой, 46, с 08-30 до 18-00 часов (перерыв с 12-30 до 14-00 часов), а также ежедневно на веб-сайте: www.urikhtau.kz до 12-00 часов 23 сентября 2010 года.

Окончательный срок предоставления тендерных заявок до 12 -00 часов 23 сентября 2010 года, включительно, по адресу г. Актобе, ул. А. Молдагуловой, 46.

Начало вскрытия конвертов с тендерными заявками в 14 -30 часов 23 сентября 2010 года по адресу: ТОО «Урихтау Оперейтинг», г. Актобе, ул. А. Молдагуловой, 46. каб. 301

При получении копии тендерной документации и подачи заявки на участие в тендере представителям потенциального поставщика необходимо иметь документ, подтверждающий его полномочия.

Дополнительную информацию и справки можно получить по тел.:

8(7132) 74-11-38, 74-11-55

«Өріктау Оперейтинг» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

«Өріктау Оперейтинг» ЖШС (Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, А.Молдағұлова даңғылы, 46, Бизнес центр орталығы, веб-сайты: www.urikhtau.kz) Компания қажетіне керек тауарларды сатып алу жөніндегі ашық тендер өткізетіні туралы хабарлайды.

Сатып алынатын қызметтердің толық тізбесі, көрсетілу орны, мөлшері, егжей-тегжей ерекшелігі және қызметтер көрсету мерзімі тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттама топтамасын 2010 жылғы 23 қыркүйек 12-00 сағатқа дейінгі мерзімді қоса алғанда Ақтобе қаласы, Ә. Молдағұлова кошесі, 46 үй 08-30 сағаттан бастап 18-00 сағатқа дейін (үзіліс 12-30 сағаттан 14-00 сағатқа дейін), сондай-ақ www.urikhtau.kz веб-сайтынан 2010 жылғы 23 қыркүйек 12-00 сағатқа дейінгі мерзімде (сенбі мен жексенбіден басқа) алуға болады.

Тендерге қатысуға өтінімдерді берудің түпкілікті мерзімі 2010 жылғы 23 қыркүйек 12-00 сағатқа дейін.

Тендерге қатысуға өтінімдер салынған конверттерді 2010 жылғы 23 қыркүйек сағат 14-30-де мына мекенжайда : қаласы, Ә. Молдағұлова көшесі, 46 үй, 301 каб. ашылатын болады.

Тендерлік құжаттаманың көшірмесін алу және тендерге қатысуға өтінім беруі кезінде ықтимал берушілердің мүдделерін білдіретін тұлғаларға өкілеттігін растайтын құжат қажет.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефондар бойынша алуға болады:

8(7132) 74-11-38, 74-11-55

Срок получения документации истек!
Для доступа к документации, необходимо зарегистрироватся. Если вы уже регистрировались, введите пожалуйста e-mail и пароль, или пройдите регистрацию
E-mail:
Пароль: