Электронная закупка услуг по эксплуатации автодорог, шоссе (Содержание внутрипромысловых дорог на месторождении)

Электронная закупка услуг по эксплуатации автодорог, шоссе (Содержание внутрипромысловых дорог на месторождении)

ТОО «Урихтау Оперейтинг» (г. Актобе, пр. Абылхайр хана, 10) объявляет о проведении электронных закупок услуг по эксплуатации автодорог, шоссе (Содержание внутрипромысловых дорог на месторождении) способом проведения открытого тендера.

Полный перечень, объем, место, сроки поставки закупаемых услуг и подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Тендерную документацию можно получить зарегистрировавшись в Информационной Системе Электронных Закупок (ИСЭЗ) на сайте www.tender.sk.kz в срок до 17 часов 30 минут 28 декабря 2013г.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в электронном тендере регистрируются в Системе в срок до 17 часов 30 минут 28 декабря 2013г. (окончательный срок представления заявок).

Автоматическое вскрытие заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере будет произведено Системой в 17 часов 30 минут 28 декабря 2013 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7132) 74 41 17.

Автожолдарды, тас жолдарды пайдалану бойынша қызметтерді (кен орнында ішкі кәсіпшілік жолдарды күтіп-ұстау) электрондық сатып алу

Сатып алуды ұйымдастырушы «Өріктау Оперейтинг» ЖШС (Ақтөбе қаласы, Әбілхайр хан,10) ашық тендер әдісімен автожолдарды, тас жолдарды пайдалану бойынша қызметтерді (кен орнында ішкі кәсіпшілік жолдарды күтіп-ұстау) электрондық сатып алу

өткізетіні туралы хабарлайды.

Сатып алынатын жұмыстардың толық тізбесі, көлемі, жеткізу орны мен уақыты және нақты сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттаманы www.tender.sk.kz сайтында Электрондық Сатып алудың Ақпараттық Жүйесінде (ЭСАЖ) 2013 жылғы 28 желтоқсанда сағат 17:30-ға дейін тіркеліп алуға болады.

Электрондық тендерге қатысуға арналған әлеуетті жеткізушілердің өтінімдері Жүйеде 2013 жылғы 28 желтоқсанда сағат 17:30-ға дейін тіркеледі (өтінімді тапсырудың түпкілікті мерзімі).

Тендерге қатысуға арналған әлеуетті жеткізушілердің өтінімдері 2013 жылғы 28 желтоқсанда сағат 17:30-да автоматты түрде Жүйемен ашылатын болады.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы 8(7132) 74 41 17 телефоны бойынша алуға болады.