Электронная закупка услуг по вывозу промышленных отходов (утилизация отходов производства и потребления на спец.полигон)

Электронная закупка услуг по вывозу промышленных отходов(утилизация отходов производства и потребления на спец.полигон)

ТОО «Урихтау Оперейтинг» (г. Актобе, пр. Абылхайр хана, 10) объявляет о проведении электронных закупок по вывозу промышленных отходов (утилизация отходов производства и потребления на спец.полигон) способом проведения открытого тендера.

Полный перечень, объем, место, сроки поставки закупаемых услуг и подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Тендерную документацию можно получить зарегистрировавшись в Информационной Системе Электронных Закупок (ИСЭЗ) на сайте www.tender.sk.kz в срок до 15 часов 00 минут 06 января 2014г.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в электронном тендере регистрируются в Системе в срок до 15 часов 00 минут 06 января 2014г. (окончательный срок представления заявок).

Автоматическое вскрытие заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере будет произведено Системой в 15 часов 00 минут 06 января 2014 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7132) 74 41 17.

Өнеркәсіптік қалдықтарды шығару бойынша қызметтерді (арнайы полигонға өндіріс және тұтыну қалдықтарын кәдеге жарату) электрондық сатып алу

Сатып алуды ұйымдастырушы «Өріктау Оперейтинг» ЖШС (Ақтөбе қаласы, Әбылхайр хан, 10) ашық тендер әдісімен өнеркәсіптік қалдықтарды шығару бойынша қызметтерді (арнайы полигонға өндіріс және тұтыну қалдықтарын кәдеге жарату) электрондық сатып алу өткізетіні туралы хабарлайды.

Сатып алынатын жұмыстардың толық тізбесі, көлемі, жеткізу орны мен уақыты және нақты сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттаманы www.tender.sk.kz сайтында Электрондық Сатып алудың Ақпараттық Жүйесінде (ЭСАЖ) 2014 жылғы 06 қаңтарда сағат 15:00-ге дейін тіркеліп алуға болады.

Электрондық тендерге қатысуға арналған әлеуетті жеткізушілердің өтінімдері Жүйеде 2014 жылғы 06 қаңтарда сағат 15:00-ге дейін тіркеледі (өтінімді тапсырудың түпкілікті мерзімі).

Тендерге қатысуға арналған әлеуетті жеткізушілердің өтінімдері 2014 жылғы 06 қаңтарда сағат 15:00-де автоматты түрде Жүйемен ашылатын болады.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы 8(7132) 74 41 17 телефоны бойынша алуға болады.