Закупка программного обеспечения

Организатор закупок в лице ТОО «Урихтау Оперейтинг» (г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46) объявляет о проведении закупок программного обеспечения способом проведения открытого тендера.

Полный перечень, объем, место, сроки оказания закупаемых товаров и подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Копию тендерной документации можно получить на веб-сайте ТОО «Урихтау Оперейтинг» www.urikhtau.kz или на бумажном носителе по адресу: г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46, кабинет 311, в срок с 8-30 до 18-00 часов.

Окончательный срок получения тендерной документации до 10:00 часов 20 декабря 2012 года включительно.

Заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в ТОО «Урихтау Оперейтинг» г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46, кабинет 311 в срок до 10:30 часов 20 декабря 2012 года и будут вскрываться в 11:00 часов 20 декабря 2012 года по следующему адресу: г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46, кабинет 314.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7132) 74 41 17.

Бағдарламалық жасақтаманы сатып алу

Сатып алуды ұйымдастырушы «Өріктау Оперейтинг» ЖШС (Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Ә.Молдағұлова даңғылы, 46) атынан ашық тендер әдісімен бағдарламалық жасақтаманы сатып алу өткізетіні туралы хабарлайды.

Сатып алынатын қызметтердің толық тізбесі, көлемі, қызмет көрсету уақыты мен нақты ерекшеліктері тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттаманың көшірмесін «Өріктау Оперейтинг» ЖШС www.urikhtau.kz веб-сайтынан немесе қағаз нұсқада сағат 08:30 бастап 18:00 дейін мына мекенжай бойынша алуға болады: Ақтөбе қ., Ә. Молдағұлова даңғылы, 46, 311 кабинет.

Тендерлік құжаттаманы алудың соңғы мерзімі 2012 жылғы 20 желтоқсанды қоса алғанда сағат 10:00-ге дейін.

Тендерге қатысуға арналған өтінімдерді әлеуетті қызмет көрсетушілер жабық конвертке салып, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС мекемесіне 2012 жылғы 20 желтоқсанда сағат 10:30-ға дейін мына мекенжайға ұсынады- Ақтөбе қ., Ә. Молдағұлова даңғылы, 46, 311 кабинет. Конверттер осы мекенжайдың 314 кабинетінде 2012 жылғы 20 желтоқсанда сағат 11:00-де ашылады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8(7132) 74 41 17 телефоны бойынша алуға болады.

Срок получения документации истек!
Для доступа к документации, необходимо зарегистрироватся. Если вы уже регистрировались, введите пожалуйста e-mail и пароль, или пройдите регистрацию
E-mail:
Пароль: