Закупка услуг по аренде спецтехники с водителями

Организатор закупок в лице ТОО «Урихтау Оперейтинг» (г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46) объявляет о проведении закупок услуг по аренде спецтехники с водителями способом проведения открытого тендера.

Полный перечень, объем, место, сроки оказания закупаемых услуг и подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Копию тендерной документации можно получить на веб-сайте ТОО «Урихтау Оперейтинг» www.urikhtau.kz или на бумажном носителе по адресу: г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46, кабинет 311, в срок с 8-30 до 18-00 часов.

Окончательный срок получения тендерной документации до 14:00 часов 09 января 2013 года включительно.

Заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в ТОО «Урихтау Оперейтинг» г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46, кабинет 311 в срок до 14:30 часов 09 января 2013 года и будут вскрываться в 15:00 часов 09 января 2013 года по следующему адресу: г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46, кабинет 314.

Договор с победителем открытого тендера будет заключен после утверждения годового плана закупок товаров, работ и услуг на 2013 год.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7132) 74 41 17.

Жүргізушімен қоса арнаулы техниканы жалға алу бойынша қызметтерді сатып алу

Сатып алуды ұйымдастырушы «Өріктау Оперейтинг» ЖШС (Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Ә.Молдағұлова даңғылы, 46) атынан ашық тендер әдісімен жүргізушімен қоса арнаулы техниканы жалға алу бойынша қызметтерді сатып алу өткізетіні туралы хабарлайды.

Сатып алынатын қызметтердің толық тізбесі, көлемі, қызмет көрсету уақыты мен нақты ерекшеліктері тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттаманың көшірмесін «Өріктау Оперейтинг» ЖШС www.urikhtau.kz веб-сайтынан немесе қағаз нұсқада сағат 08:30 бастап 18:00 дейін мына мекенжай бойынша алуға болады: Ақтөбе қ., Ә. Молдағұлова даңғылы, 46, 311 кабинет.

Тендерлік құжаттаманы алудың соңғы мерзімі 2013 жылғы 09 қаңтарды қоса алғанда сағат 14:00-ге дейін.

Тендерге қатысуға арналған өтінімдерді әлеуетті қызмет көрсетушілер жабық конвертке салып, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС мекемесіне 2013 жылғы 09 қаңтарда сағат 14:30-ға дейін мына мекенжайға ұсынады - Ақтөбе қ., Ә. Молдағұлова даңғылы, 46, 311 кабинет. Конверттер осы мекенжайда 314 кабинетінде 2013 жылғы 09 қаңтарда сағат 15:00-де ашылады.

2013 жылға арналған тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың жылдық жоспары бекітілген соң ашық тендердің жеңімпазымен шарт жасалады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8(7132) 74 41 17 телефоны бойынша алуға болады.

Срок получения документации истек!
Для доступа к документации, необходимо зарегистрироватся. Если вы уже регистрировались, введите пожалуйста e-mail и пароль, или пройдите регистрацию
E-mail:
Пароль: