Закупки транспортных услуг по аренде автотранспорта в г.Актобе

Полный перечень услуг, место оказания, подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Требуемый срок оказания услуг – согласно условиям тендерной документации.

Пакет тендерной документации можно получить ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в срок до 09-00 часов 26 августа 2011 года, включительно, по адресу г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46 с 08-30 до 18-00 часов (перерыв с 12-30 до 14-00 часов), а также ежедневно на веб-сайте: www.urikhtau.kz до 09-00 часов 26 августа 2011 года.

Окончательный срок предоставления тендерных заявок до 9 часов 30 минут 26 августа 2011 года, включительно, по адресу: г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46.

Начало вскрытия конвертов с тендерными заявками в 11-00 часов 26 августа 2011 года по адресу: ТОО «Урихтау Оперейтинг», г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46.

При получении копии тендерной документации и подачи заявки на участие в тендере представителям потенциального поставщика необходимо иметь документ, подтверждающий его полномочия.

Дополнительную информацию и справки можно получить по тел.:

8 (7132) 74-11-37; 8 (7132) 74 11 38 (внутр.: 117)

Ақтөбе қаласында автокөлікті жалға алу бойынша қызметтерді сатып алу

Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, тапсыру орны, нақты ерекшелік және тапсыру мерзімі тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Қызметтерді көрсетудің талап етілген мерзімі – тендерлік құжаттама шарттарына сәйкес.

Тендерлік құжаттама топтамасын 2011 жылғы 26 тамызы қоса алғандағы мерзімде 09.00 сағатқа дейін мынадай мекен-жай бойынша: Ақтөбе қаласы, Ә. Молдағұлова даңғылы, 46, 08.30 бастап 18.00 дейін (үзіліс 12.30 бастап 14.00 дейін) немесе www.urikhtau.kz веб-сайтында 2011 жылғы 26 тамызда 09.00 дейінгі мерзімде (сенбі мен жексенбіден басқа) алуға болады.

Тендерге қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі мынадай мекен-жай бойынша: Ақтөбе қаласы, Ә. Молдағұлова даңғылы, 46,2011 жылғы 26 тамыз 09.30 дейін.

Тендерге қатысуға арналған өтінімдер бар конверттер мынадай мекен-жай бойынша: Ақтөбе қаласы, Ә. Молдағұлова даңғылы, 46, 2011 жылғы 26 тамызда 11.30-да ашылатын болады.

Ықтимал жеткізушінің өкілі тендерлік құжаттаманың көшірмесін алуға және тендерге қатысуға арналған өтінімін ұсынуға өкілеттігін растауы тиіс.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы 8(7132) 74-11-37; 8(7132) 74-11-38 (ішкі 117) телефондары бойынша алуға болады.

Срок получения документации истек!
Для доступа к документации, необходимо зарегистрироватся. Если вы уже регистрировались, введите пожалуйста e-mail и пароль, или пройдите регистрацию
E-mail:
Пароль: