Электронная закупка "Строительство химико-аналитической лаборатории"

Электронная закупка "Строительство химико-аналитической лаборатории"

ТОО «Урихтау Оперейтинг» (г. Актобе, пр. Абылхайр хана, 10) объявляет о проведении электронных закупок "Строительство химико-аналитической лаборатории" способом проведения открытого тендера.

Полный перечень, объем, место, сроки поставки закупаемых услуг и подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Тендерную документацию можно получить зарегистрировавшись в Информационной Системе Электронных Закупок (ИСЭЗ) на сайте www.tender.sk.kz в срок до 12 часов 00 минут (время Астаны) 15 января 2015г.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в электронном тендере регистрируются в Системе в срок до 12 часов 00 минут (время Астаны) 15 января 2015г. (окончательный срок представления заявок).

Автоматическое вскрытие заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере будет произведено Системой в 12 часов 00 минут (время Астаны) 15 января 2015 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7132) 74 41 07.

"Химиялық-талдамалы зертхананың құрылысы" электрондық сатып алу.

Сатып алуды ұйымдастырушы «Өріктау Оперейтинг» ЖШС (Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 10) ашық тендер әдісімен "Химиялық-талдамалы зертхананың құрылысы" электрондық сатып алу өткізетіні туралы хабарлайды.

Сатып алынатын қызметтердің толық тізбесі, көлемі, жеткізу орны, уақыты және нақты сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттаманы www.tender.sk.kz сайтында Электрондық Сатып алудың Ақпараттық Жүйесінде (ЭСАЖ) 2015 жылғы 15 қаңтарда сағат 12:00-ге дейін (Астана уақытымен) тіркеліп алуға болады.

Электрондық тендерге қатысуға арналған әлеуетті жеткізушілердің өтінімдері Жүйеде 2015 жылғы 15 қаңтар сағат 12:00-ге дейін (Астана уақытымен) тіркеледі (өтінімді тапсырудың түпкілікті мерзімі).

Тендерге қатысуға арналған әлеуетті жеткізушілердің өтінімдері 2015 жылғы 15 қаңтар сағат 12:00-де (Астана уақытымен) автоматты түрде Жүйемен ашылатын болады.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы 8(7132) 74 41 07 телефоны бойынша алуға болады.