Закупки программных обеспечений

Полный перечень товаров, место поставки, подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Требуемый срок оказания услуг – согласно условиям тендерной документации.

Пакет тендерной документации можно получить ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в срок до 09-30 часов _12_ сентября 2011 года, включительно, по адресу г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46 с 08-30 до 18-00 часов (перерыв с 12-30 до 14-00 часов), а также ежедневно на веб-сайте: www.urikhtau.kz до 09-30 часов _12_ сентября 2011 года.

Окончательный срок предоставления тендерных заявок до 9 часов 30 минут _12_ сентября 2011 года, включительно, по адресу: г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46.

Начало вскрытия конвертов с тендерными заявками в 11-30 часов _12_ сентября года по адресу: ТОО «Урихтау Оперейтинг», г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46.

При получении копии тендерной документации и подачи заявки на участие в тендере представителям потенциального поставщика необходимо иметь документ, подтверждающий его полномочия.

Дополнительную информацию и справки можно получить по тел.:

8 (7132) 74-11-37; 8 (7132) 74 11 38 (внутр.: 151)

«Өріктау Оперейтинг» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

«Өріктау Оперейтинг» ЖШС (Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Ә.Молдағұлова даңғылы, 46, Бизнес центр орталығы, веб-сайты: www.urikhtau.kz) ашық тендер тәсілімен бағдарламалық жасақтамаларды сатып алу жөніндегі ашық тендер өткізетіні туралы хабарлайды.

Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, тапсыру орны, мөлшері, егжей-тегжей ерекшелігі және тапсыру мерзімі тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттама топтамасын 2011 жылғы _12__ қыркүйек 09-30 сағатқа дейінгі мерзімді қоса алғанда Ақтөбе қаласы, Ә.Молдағұлова даңғылы, 46, 08-30 сағаттан бастап 18-00 сағатқа дейін (үзіліс 12-30 сағаттан 14-00 сағатқа дейін), сондай-ақ www.urikhtau.kz веб-сайтынан 2011 жылғы_12__ қыркүйек 09-30 сағатқа дейінгі мерзімде (сенбі мен жексенбіден басқа) алуға болады.

Тендерге қатысуға өтінімдерді берудің түпкілікті мерзімі 2011 жылғы _12__ қыркүйек 9-30 сағатқа дейін.

Тендерге қатысуға өтінімдер салынған конверттерді 2011 жылғы _12__ қыркүйек сағат 11-30-де мына мекенжайда : Ақтөбе қаласы, Ә.Молдағұлова даңғылы, 46 ашылатын болады.

Тендерлік құжаттаманың көшірмесін алу және тендерге қатысуға өтінім беруі кезінде ықтимал берушілердің мүдделерін білдіретін тұлғаларға өкілеттігін растайтын құжат қажет.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефондар бойынша алуға болады: 8(7132) 74-11-37; 8(7132) 74-11-38 (ішкі 151)

Срок получения документации истек!
Для доступа к документации, необходимо зарегистрироватся. Если вы уже регистрировались, введите пожалуйста e-mail и пароль, или пройдите регистрацию
E-mail:
Пароль: