Закупки услуг по испытанию разведочной скважины У-2 на месторождении Урихтау

Полный перечень услуг, место оказания, площадь, подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Требуемый срок оказания услуг – согласно условиям тендерной документации.

Пакет тендерной документации можно получить ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в срок до 9.00 часов 21 сентября 2011 года, включительно, по адресу : г. Актобе, пр. А.Молдагуловой, 46 с 08-30 до 18-00 часов (перерыв с 12-30 до 14-00 часов), а также ежедневно на веб-сайте: www.urikhtau.kz до 9.00 часов 21 сентября 2010 года.

Окончательный срок предоставления тендерных заявок до 10 ч. 00мин. 21 сентября 2011 года, включительно, по адресу: г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46.

Начало вскрытия конвертов с тендерными заявками в 11 ч. 30 мин. 21 сентября 2011 года по адресу: ТОО «Урихтау Оперейтинг», г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46.

При получении копии тендерной документации и подачи заявки на участие в тендере представителям потенциального поставщика необходимо иметь документ, подтверждающий его полномочия.

Дополнительную информацию и справки можно получить по тел.:

8(713) 2 74 11 55 , 74-11-37

«Өріктау Оперейтинг» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

«Өріктау Оперейтинг» ЖШС (Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Ә.Молдағұлова даңғылы, 46, Бизнес центр орталығы, веб-сайты: www.urikhtau.kz) Өріктау кен орнындағы У-2 барлау ұңғыманы сынамалау бойынша қызметтерін сатып алу жөніндегі ашық тендер өткізетіні туралы хабарлайды.

Сатып алынатын қызметтердің толық тізбесі, көрсетілу орны, ауданы, егжей-тегжей ерекшелігі және қызметтер көрсету мерзімі тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттама топтамасын 2011 жылғы 21 қыркүйекте 09.00 дейінгі мерзімді қоса алғанда Ақтөбе қаласы, Ә.Молдағұлова даңғылы, 46 08-30 сағаттан бастап 18-00 сағатқа дейін (үзіліс 12-30 сағаттан 14-00 сағатқа дейін), сондай-ақ www.urikhtau.kz веб-сайтынан 2011 жылғы 21 қыркүйекте сағат 09.00 дейінгі мерзімде (сенбі мен жексенбіден басқа) алуға болады.

Тендерге қатысуға өтінімдерді берудің түпкілікті мерзімі 2011 жылғы 21 қыркүйекте сағат 10.00-ге дейін.

Тендерге қатысуға өтінімдер салынған конверттер 2011 жылғы 21 қыркүйекте 11.30 уақытында мына мекен-жайда ашылатын болады: Ақтөбе қаласы, Ә.Молдағұлова даңғылы, 46.

Тендерлік құжаттаманың көшірмесін алу және тендерге қатысуға өтінім беруі кезінде ықтимал берушілердің мүдделерін білдіретін тұлғаларға өкілеттігін растайтын құжат қажет.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефондар бойынша алуға болады: 8(7132) 74 -11-55; 8(7132) 74 11 37

Срок получения документации истек!
Для доступа к документации, необходимо зарегистрироватся. Если вы уже регистрировались, введите пожалуйста e-mail и пароль, или пройдите регистрацию
E-mail:
Пароль: