Закупки услуг на составление Индивидуального технического проекта на строительство разведочной скважины У-5 глубиной 6000м и проектно-сметной документации (ПСД), включая ОВОС с проведением общественных слушаний

Полный перечень оказания услуг, место поставки, подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Требуемый срок оказания услуг – согласно условиям тендерной документации.

Пакет тендерной документации можно получить ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в срок до 09-00 часов 09 ноября 2011 года, включительно, по адресу г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46 с 08-30 до 18-00 часов (перерыв с 12-30 до 14-00 часов), а также ежедневно на веб-сайте: www.urikhtau.kz до 09-00 часов 09 ноября 2011 года.

Окончательный срок предоставления тендерных заявок до 09 часов 30 минут 09 ноября 2011 года, включительно, по адресу: г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46, каб. 312/2.

Начало вскрытия конвертов с тендерными заявками в 11-00 часов 09 ноября 2011 года по адресу: ТОО «Урихтау Оперейтинг», г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46, каб.312/2.

При получении копии тендерной документации и подачи заявки на участие в тендере представителям потенциального поставщика необходимо иметь документ, подтверждающий его полномочия.

Дополнительную информацию и справки можно получить по тел.:

8 (7132) 74-11-37; 8 (7132) 74 11 38 (внутр.: 123)

ҚӨӘБ-ті, қоғамдық пікірді қосқанда, " жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) және тереңдігі 6000м У-5 барлау ұңғыманы салуға арналған Жеке техникалық жобаны әзірлеу бойынша қызметтерді сатып алу

«Өріктау Оперейтинг» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ҚӨӘБ-ті, қоғамдық пікірді қосқанда, " жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) және тереңдігі 6000м У-5 барлау ұңғыманы салуға арналған Жеке техникалық жобаны әзірлеу бойынша қызметтерді ашық тендер тәсілімен сатып алу өткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алынатын қызметтердің толық тізбесі, тапсыру орны, мөлшері, егжей-тегжей ерекшелігі және тапсыру мерзімі тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттама топтамасын 2011 жылғы 09 қарашада 09-00 сағатқа дейінгі мерзімді қоса алғанда Ақтөбе қаласы, Ә.Молдағұлова даңғылы, 46, 08-30 сағаттан бастап 18-00 сағатқа дейін (үзіліс 12-30 сағаттан 14-00 сағатқа дейін), сондай-ақ www.urikhtau.kz веб-сайтынан 2011 жылғы 09 қарашада 09-00 сағатқа дейінгі мерзімде (сенбі мен жексенбіден басқа) алуға болады.

Тендерге қатысуға өтінімдерді берудің түпкілікті мерзімі 2011 жылғы 09 қараша 09-30 сағатқа дейін.

Тендерге қатысуға өтінімдер салынған конверттер 2011 жылғы 09 қарашада сағат 11-00-де мына мекен-жайда : Ақтөбе қаласы, Ә.Молдағұлова даңғылы, 46, 312/2 каб. ашылатын болады.

Тендерлік құжаттаманың көшірмесін алу және тендерге қатысуға өтінім беруі кезінде ықтимал берушілердің мүдделерін білдіретін тұлғаларға өкілеттігін растайтын құжат қажет.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефондар бойынша алуға болады: 8(7132) 74-11-37; 8(7132) 74-11-38 (ішкі 123)

Срок получения документации истек!
Для доступа к документации, необходимо зарегистрироватся. Если вы уже регистрировались, введите пожалуйста e-mail и пароль, или пройдите регистрацию
E-mail:
Пароль: